Rotavdrag2Rotavdrag2
Rotavdrag2
Rotavdrag

Rotavdrag

Vanliga frågor om rotavdraget

För vilka typer av åtgärder gäller Husavdraget och när börjar det gälla?
Sen 2009-07-01 gäller Husavdraget (vilket är gemensamt för hushållsarbete och rotarbete) enligt fakturamodellen. Exempel på hushållsarbete är städning, exempel på rotarbete är målning.
Vilka fastighetsägare kan få skattereduktion för rotarbeten och på vilka fastigheter?
Endast de som är (fysisk) ägare till småhus (permanent och fritidshus) samt bostadsrätter (ej till Bostadsrättsföreningar) och har fyllt 18 år.

Hur stort är Husavdraget?
Skattereduktionen är 30 % av arbetskostnaden (inkl.moms) dock max 50.000:- per person och år, vilket innebär att är ni 2 st. ägare till fastigheten/bostadsrätten så är maxbeloppet för skattereduktionen 2*50.000:-.

När får jag skattereduktion?
Förändringen fr.o.m. 2009-07-01 (fakturamodellen) är att företaget drar av det beloppet du förväntas få i skattereduktion direkt på fakturan till dig. Företaget får därefter, när du som kund betalat fakturan till företaget, begära in skattereduktionen från skatteverket.

Finns det några risker för mig som kund med skattereduktionen?
Skattereduktionen (som man hör på namnet) minskar din ordinarie skatt, med maximalt 50.000:- per person och år. Detta innebär att du inte kan få större skattereduktion än du skulle ha betalat i skatt, vilket innebär att om du beställer jobb så att du utnyttjar maximalt skatteavdrag men t.ex. endast kommer att betala 30.000:- i skatt under året, så får du en restskatt på 20.000:- nästa år. Tänk på att det är endast arbetskostnaden som ger skattereduktion.
För detaljerad information hänvisar vi till www.skatteverket.se